Voorwaarden aanvullend

 1. Het is (beperkt) mogelijk om op uw evenement extra consumpties af te nemen wanneer het overeengekomen aantal consumpties is bereikt. Voor deze extra consumpties geldt hetzelfde tarief per stuk als voor de afgenomen consumpties per stuk in de offerte.
 2. De veiligheid van het personeel dient gewaarborgd te zijn.
 3. Eventuele schade aan onze materialen, welke niet door het personeel wordt veroorzaakt, zal worden doorberekend aan de huurder. Dit in redelijkheid en in verhouding tot de schade.
 4. Funfoodcatering is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade toegebracht aan de locatie of toegewezen werkplek.
 5. Eventueel missend glaswerk en/of porselein servies zal worden doorberekend aan de huurder
 6. De huurder dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor bestelbus en/of bakwagen van Funfoodcatering . Onze bussen zijn 6 meter lang en 3 meter hoog en passen daardoor nooit in parkeergarages. Kosten voor parkeren worden doorberekend aan de huurder.
 7. De huurder dient te zorgen voor voldoende werkruimte en 1 of 2 vrije stroompunten en -groepen van 3,5kw, 230v. Deze punten dienen binnen 5 meter van de bar aanwezig te zijn (tenzij schriftelijk anders overeengekomen). 
 8. Annuleert u langer dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan wordt de gehele huursom aan de huurder geretourneerd.
 9. Annuleert u korter dan 2 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient 25% van de huursom te worden betaald.
 10. Annuleert u korter dan 2 weken voor aanvang van de huurperiode, dan dient de 50 % van de gehele huursom te worden betaald.
 11. Annuleert u korter dan 4 dagen voor aanvang van de huurperiode, dan dient de gehele huursom te worden betaald.
 12. Bij het niet-betalen door de opdrachtgever zijn incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.
 13. Wanneer mocht blijken dat door het gedrag van de gasten het personeel en/of het materiaal van Funfoodcatering  risico loopt, en de huurder ondanks meldingen van de medewerkers verzuimt de situatie te verbeteren, kan Funfoodcatering  besluiten de huurperiode als beëindigd te beschouwen. Restitutie van de huursom is dan uitgesloten. Eventuele schade/letsel aan medewerker en/of apparatuur zal op de huurder worden verhaald.
 14. Wanneer er op uw evenement minder consumpties gedronken worden dan dat er in de offerte opgenomen zijn, dan dient het overeengekomen bedrag in de offerte betaald te worden. Overgebleven producten blijven eigendom van Funfoodcatering.
 15. Koffiepakketten worden per 150 consumpties gefactureerd. 
 16. Wanneer er tijdens uw evenement een storing voordoet in een van onze (koffie)machines dan proberen wij eerst om de machine te repareren. Lukt dit niet dan sturen wij een vervangende machine. Omdat storingen onder overmacht vallen en wij er alles aan doen op het op te lossen, vindt er geen restitutie plaats van de huursom.
 17. Voor de huur van koffiemachines geleden aparte huurvoorwaarden.
 18. Onze schorten zijn standaard bedrukt met ons logo. Mocht u liever wensen dat wij een blanco overhemd dragen dan is dat geen enkel probleem wanneer dit van te voren is aangegeven. Daarnaast is het ook mogelijk om uw bedrijfskleding te dragen.
 19. Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden.
 20. Opdrachtnemer draagt zorg voor een gelijkvloerse, vrije route naar de plek van bestemming. NB. De bakfiets kan niet opgetild worden.
 21. Indien onze bakfiets moet worden opgebouwd anders dan gelijkvloers of de locatie anderzijds moeilijkheden kan geven tijdens op- en afbreken, dient u dit voor het accorderen van de offerte per mail kenbaar te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat wij een vrije route van voldoende grootte hebben naar de plek waar wij opgebouwd dienen te staan. Vraag dus naar de afmetingen van het meubel of kraam die u geleverd krijgt wanneer u twijfelt.
 22. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties / files / auto pech niet te vermijden “onmacht”. Funfoodcatering  kan hierdoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 23. Crewcatering (maaltijd voor de medewerkers) wordt verzorgd door de opdrachtgever wanneer de medewerkers tussen 17:00 en 19:30 uur aanwezig zijn op het feest/event. Indien crewcatering niet aanwezig is, kan hiervoor op nacalculatie een vergoeding worden doorbelast a € 12,50 p.p.
 24. Indien een bar of kraam door overmacht niet geleverd kan worden, zal Funfoodcatering een vervangende bar of kraam verzorgen van dezelfde waarde.
 25. Indien er door overmacht het aantal afgenomen consumpties niet kan worden gemaakt, dan heeft dit geen invloed op de prijs.
 26. Indien na het verstrijken van de betalingstermijn van onze facturen en herinneringen de betaling uitblijft, is Funfoodcatering gemachtigd administratiekosten in rekening te brengen.